2021-09-13

Vivid Kaya 90

在家中享受如臨現場的音樂感動: Vivid Audi […]
2021-08-03

Vivid Kaya S12

書架喇叭絕品,特別中的最特別! Vivid Audi […]
2021-01-05

Vivid Kaya 25

Vivid Audio Kaya 25 是魅力、也是 […]
2021-01-20

Vivid Giya G3

技術滿載的好聲音: Vivid Audio Giya […]