2019-12-30

Esoteric K1X

Esoteric K1X 目前最好的一體式SACD/ […]
2020-01-30

Esoteric K1X

毫無妥協的品質與聲音: Esoteric Grand […]
2020-01-31

Esoteric K1X

Esoteric Grandioso K1X SAC […]
2019-12-13

Esoteric K1X

專訪Esoteric社長大島 洋與海外營運經理杉浦 […]